logo-a
logo-a
logo-b
logo-a logo-a
logo-a logo-a
Doneer s.v.p. uw bijdrage aan onze reumapatiëntenvereniging op
rekening nr    NL 19 INGB 0005 2260 38 ten name van Reumapatiëntenvereniging 's-Hertogenbosch e.o.
Belangenbehartiging, lotgenotencontact, informatieverstrekking, organiseren van activiteiten
en aanbieden van beweegtherapie.
Dit alles voor mensen met een reumatische aandoening.
logo-R
14 maart 2024 --- Onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in Perron 3

logo-samen
logo-samen logo-samen logo-samen logo-samen